Pembekal perkhidmatan yang bekerja dengan mangsa trauma:

  • Menahan diri daripada hubungan intim dengan pelanggan / pengguna terutamanya terhadap perkara  yang melibatkan eksploitasi dalam apa juga bentuk. Khususnya, hubungan seksual dan keintiman antara klien dan para profesional trauma adalah sangat  bermasalah dan  dilarang untuk selama-lamanya oleh kebanyakan organisasi profesional.  Beberapa bentuk kerja trauma yang khusus (sebagai contoh, kerja bencana, perkhidmatan semasa pertempuran atau rusuhan awam) mungkin boleh menghindari pencegahan terhadap hubungan dengan klien. Dalam seting ini, mereka yang menyediakan perkhidmatan  secara langsung kepada klien menguruskan hubungan mereka dengan cara yang boleh menghindari dari menjalinkan  persahabatan, hubungan romantis atau perniagaan.
  • Mempunyai tanggungjawab untuk mengamalkan dalam standard penjagaan yang berkaitan. Secara khususnya, pengamal dinasihatkan supaya berusaha mengemaskini diri dengan kemajuan dalam aktiviti penyelidikan dan amalan yang berkaitan yang terkini ; mereka menyesuaikan amalan seperti yang diperlukan sebagai tindak balas kepada kemajuan dalam penyelidikan, dasar, dan amalan.
  • Mendekati semua pentaksiran, intervensi, teknik, dan perkhidmatan yang tidak mempunyai penyelidikan atau bukti pemerhatian dengan berhati-hati. Jika boleh, mereka memulakan usaha penilaian untuk menilai kesan-kesan intervensi / perkhidmatan mereka.
  • Memantau kemajuan intervensi atau perkhidmatan yang mereka berikan.  Sekiranya klien kelihatan  buntu, tidak menunjukkan kemajuan, semakin buruk, dan / atau mengalami risiko yang berbahaya atau tidak mampu bertahan, pengamal perlu mencari perundingan atau penyeliaan untuk mengkaji pelan intervensi  / perkhidmatan dan menentukan sama ada ia perlu diubah atau ditamatkan, sama ada  klien mampu mengikuti intervensi, dan sama ada klien perlu dirujuk kepada  profesional yang lain untuk rawatan.
  • Menjalankan intervensi dengan memberi perhatian kepada konteks budaya, politik, demografi, dan agama mereka. Mereka berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang sesuai dengan keperluan dan konteks tertentu klien.
  • Sensitif kepada isu-isu amanah, kuasa, dan sempadan apabila bekerja dengan mangsa trauma. Memandangkan peristiwa-peristiwa kehidupan yang traumatik (terutamanya yang melibatkan keganasan interpersonal dan eksploitasi) sering memberi kesan kepada keupayaan untuk mempercayai orang lain dan membuat pilihan, pengamal berusaha untuk melibatkan klien dalam proses kolaborasi  yang membantu memperkasakan mereka. Seboleh mungkin, doktor / pengamal menggalakkan klien untuk mempunyai suara dalam rawatan atau perkhidmatan yang mereka terima.
  • Menghormati kerahsiaan klien mengikut garis panduan dan undang-undang etika yang berkaitan. Pemberi  perkhidmatan berusaha untuk memastikan bahawa semua rekod elektronik dan kertas  dikekalkan dengan selamat. Apabila pelanggaran kerahsiaan ditentukan oleh undang-undang (contohnya, dalam kes bahaya yang pasti kepada diri atau lain-lain), doktor berusaha  untuk melibatkan kerjasama dan penyertaan klien dalam proses tersebut.
  • Mengakui bahawa kerja-kerja klinikal dengan mangsa trauma memerlukan perhatian kepada kesihatan emosi mereka sendiri dan berusaha secara aktif untuk menguruskan kesan kerja trauma terhadap kehidupan mereka sendiri (traumatisasi vicarious, sekunder dan  tidak langsung) melalui penglibatan dalam usaha-usaha dan aktiviti pembaharuan profesional dan peribadi. Pengamal yang mengalami kesukaran peribadi atau profesional yang mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi, berusaha mendapatkan sokongan, perundingan, penyeliaan, dan rawatan yang diperlukan. Para profesional trauma berusaha untuk membantu rakan sekerja mereka anggap sebagai mempunyai kesukaran dalam keupayaan mereka untuk berfungsi.

 


 

Seterusnya:

ISTSS (International Society for Traumatic Stress Studies)

PENGAJARAN & LATIHAN

PENYELIDIKAN

 

Web Kaunseling Trauma dan Kesihatan Mental (KTKM)