‘Six-Step Model’

Model intervensi krisis ‘Six-step (James, 2008) terhadap klien dijalankan dalam dua fasa: fasa mendengar dan fasa tindakan. Dalam fasa mendengar, kaunselor melaksanakan 3 langkah iaitu: mendefinisi masalah, memastikan keselamatan klien, dan memberikan sokongan.

Melalui 3 langkah awal ini, peranan kaunselor adalah untuk memahami persepsi klien terhadap apa yang telah berlaku, menaksir dan meminimakan potensi ancaman-ancaman terhadapa keselamatan psikologi dan fizikal klien, dan membantu klien untuk merasakan dirinya didengari dan difahami.

 

Dalam fasa mendengar, kaunselor membantu klien untuk membina pelan tindakan. Tiga langkah dalam fasa tindakan ialah meneliti atau mencari alternatif, membuat perancangan dan mendapatkan komitmen klien terhadap perancangan yang dibuat. Peranan kaunselor di fasa tindakan ini adalah untuk membantu klien memberi sumbang saran (brainstorm) mengenai potensi-potensi pelan tindakan, menimbangkan pilihan-pilihan yang ada, memilih perancangan yang terbaik yang memenuhi kehendak klien, dan memastikan klien merasakan yang mereka berupaya dan bersedia untuk melaksanakan pelan tindakan yang dipilih.

 

 Model Intervensi krisis The Six-Step

(Sumber: James & Gilliland, 2005)

 


 

Seterusnya:

‘SIX-STEP MODEL’

TEORI KRISIS

PENTAKSIRAN KRISIS & TRAUMA

 

 

Produk Kami

Web Kaunseling Trauma dan Kesihatan Mental (KTKM)