Skala domain afektif  menentukan reaksi utama yang meliputi kemarahan / permusuhan, ketakutan / kebimbangan, kesedihan / kesayuan.

Kriteria pentaksiran afektif memerihalkan tentang kestabilan atau ketidakstabilan mood, kekongruenan afek dalam situasi dan tahap usaha yang diperlukan untuk mengekalkan kawalan kemahuan afek (Samsiah & Mohammad Nasir, 2016).

 

Intervensi Krisis: Borang Pentaksiran Triage

 

©R.A. Myer, R.C. Williams, A.J. Ottens, & A.E. Schmidt

 

Skala Ketenatan Afektif

Bulatkan nombor yang paling hampir/ sepadan dengan reaksi klien terhadap krisis.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiada Kerosakan/ Ketidakfungsian Kerosakan/ Ketidakfungsian Minima Kerosakan/ Ketidakfungsian Rendah Kerosakan/ Ketidakfungsian Sederhana Kerosakan/ Ketidakfungsian Tinggi Kerosakan/ Ketidakfungsian Tenat
Mood yang stabil dengan variasi afek yang normal yang bersesuaian dengan kefungsian harian.
     
Afek yang sesuai dengan situasi. Tetapi, terdapat keadaan/ masa (jangkamasa pendek) di mana mood negatif yang agak kuat dialami melebihi dari kehendak situasi. Emosi masih dalam kawalan klien.
 
 Afek yang sesuai dengan situasi. Tetapi, terdapat keadaan/ masa (jangkamasa lebih panjang) di mana mood negatif yang agak kuat dialami melebihi dari kehendak situasi. Klien persepsikan emosi masih dalam kawalannya. Afek mungkin tidak kongruen dengan situasi. Jangka masa berpanjangan/ berlarutan dengan mood negatif. Mood dialami lebih kuat dari kehendak situasi. Liabiliti terhadap afek mungkin kelihatan. Usaha diperlukan untuk mengawal emosi.

 

Afek negatif dialami di tahap yang ketara tinggi dari kehendak keadaan.  Afek mungkin kelihatan tidak kongruen dengan situasi. Peralihan mood (mood swings) juga ketara. Permulaan mood negatif di persepsikan oleh klien sebagai di bawah kawalan kemahuan.

Decompensation atau 

depersonalization jelas kelihatan.

 


 

Seterusnya:

SKALA DOMAIN KOGNITIF

SKALA DOMAIN TINGKAHLAKU

PENTAKSIRAN KRISIS & TRAUMA

 

Web Kaunseling Trauma dan Kesihatan Mental (KTKM)