Dissosiasi (Dissociation) 

Banyak ahli-ahli teori trauma kontemporari telah menerima pakai pendekatan traumagenik untuk psikopatologi yang berasaskan proses dissosiasi daripada represi yang berlaku dalam model Fruedian (Herman, 1992; Putnam 1989; Siegal, 1995; van der Kolk, 1991). Dengan dissosiasi, pengalaman trauma dipercayai direkodkan dalam keseluruhan memori dan tidak berubah, tidak dipinda oleh mana-mana proses tafsiran di pihak yang mengalami trauma. 

Manakala represi melibatkan melupakan sesuatu (kelupaan) dengan bersungguh-sungguh atau mempertahankannya, disossiasi mencerminkan pengekodan pasif dan 'encasing' pengalaman traumatik. Dalam pandangan ini, memori trauma adalah diasingkan, atau 'terpisah' dari seluruh kenangan orang itu dan kekal di bawah tidak sedar. 

Walau bagaimanapun,  memori trauma dissosiasi, boleh terus mempengaruhi orang dalam pelbagai cara. Hal ini berkaitan dengan pengalaman 'pencetus', yang biasanya datang dalam bentuk isyarat dalam persekitaran (auditori, visual, sentuhan, bauan, hubungan) yang menyerupai ciri-ciri memori trauma yang dikodkan. Oleh kerana memori itu sendiri telah dikod dengan cara memintas pemprosesan kortikal yang lebih tinggi, maka apabila dicetuskan, ia boleh membawa kepada enakmen tingkah laku dan mengalami semula peristiwa traumatik dengan cara yang sama iaitu memintas pemprosesan kortikal yang lebih tinggi. Dalam kes tertentu mereka yang telah mengalami trauma pada dasarnya pasif, menghantar ke masa depan dan menghidupkan semula pada masa sekarang pengalaman trauma yang berlaku pada masa lalu (apabila isyarat alam sekitar hadir). 

Pemulihan melibatkan 'truth-telling' (Herman, 1992), di mana individu akan mengimbas kembali (revisits) aspek pengalaman traumatik supaya mereka boleh diintegrasikan. Abreaction atau katarsis merupakan komponen penting dalam proses ini, seperti hubungan antara klien dan ahli terapi/ kaunselor. Hubungan klien kaunselor ini adalah faktor penyembuh atau pelindung, di mana ia membantu pelanggan dalam membangunkan kapasiti-kapisiti psikologi - seperti kepercayaan, kecekapan, inisiatif, keintiman, dan identiti - yang telah musnah atau rosak akibat pengalaman yang sangat traumatik.  Dari perspektif  dissosiasi, proses pemulihan dari trauma melibatkan mengimbas kembali pengalaman traumatik dan ini diikuti oleh kelegaan emosi yang katartik.

Hubungan antara ahli terapi dan klien menyediakan pengalaman yang ‘corrective’ yang membantu klien dalam membangunkan kapasiti psikologi dan fungsi yang telah musnah atau rosak teruk disebabkan pengalaman traumatik. Kapasiti dan fungsi ini termasuklah kepercayaan, kecekapan, inisiatif, keintiman, dan identiti.

 


 

Seterusnya:

PENJAGAAN DIRI

PROSES & TEKNIK KAUNSELING TRAUMA 

 

Web Kaunseling Trauma dan Kesihatan Mental (KTKM)