Produk ini dihasilkan untuk  membantu kaunselor memberikan pendidikan pencegahan dan kaedah pengurangan simptom-simptom gangguan mental yang tertentu seperti PTSD, Kecelaruan Personaliti Paranoid, Kecelaruan Substan dan Kecelaruan Emosi. Produk ini ditampilkan dalam bentuk CD (demonstrasi) dan booklet (manual) tentang maklumat dan penggunaan bagi setiap gangguan / kecelaruan mental.

 

  

Seterusnya:

Modul KKMT

Poster & Poskad

Produk Kami

Web Kaunseling Trauma dan Kesihatan Mental (KTKM)